முதன்மை உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்

2023-24 ஆம் ஆண்டிற்கான தமிழ்நாட்டின் நிதிநிலை அறிக்கை

நிதியாண்டுக்கான மாநில பட்ஜெட்டை மார்ச் 20, 2023 அன்று நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தாக்கல் செய்தார்.2023-24 ஆம் ஆண்டிற்கான தமிழ்நாட்டின் மொத்த மாநில உள்நாட்டு உற்பத்தி (ஜிஎஸ்டிபி) (தற்போதைய விலையில்) ரூ. 28.3 லட்சம் கோடியாக இருக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது, இது 2022-23 ஐ விட (ரூ. 24.8 லட்சம் கோடி) 14% வளர்ச்சியாகும் .
2023-24 இல் (கடன் திருப்பிச் செலுத்துதல் தவிர்த்து) செலவினம்  ரூ. 3,65,321 கோடியாக இருக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது, இது 2022-23 இன் திருத்தப்பட்ட மதிப்பீட்டை விட 14% அதிகமாகும். மேலும், ரூ.43,826 கோடி கடனை அரசு திருப்பி செலுத்தும். 2022-23ல், பட்ஜெட் மதிப்பீட்டை விட செலவு (கடன் திருப்பிச் செலுத்துதல் தவிர) 4% குறைவாக இருக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
2023-24 ஆம் ஆண்டிற்கான ரசீதுகள் (கடன்கள் தவிர்த்து)  ரூ. 2,73,246 கோடியாக இருக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது, இது 2022-23 இன் திருத்தப்பட்ட மதிப்பீட்டை விட 11% அதிகமாகும். 2022-23 இல், வரவுசெலவுகள் (கடன்கள் தவிர்த்து) பட்ஜெட் மதிப்பீட்டை விட 4% அதிகமாக இருக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

2023-24ல் வருவாய் பற்றாக்குறை  ரூ.37,540 கோடியாக இருக்கும் (GSDP-யில் 1.3%). 2022-23 ஆம் ஆண்டில், பட்ஜெட் மதிப்பீட்டை விட (ரூ. 52,781 கோடி அல்லது ஜிஎஸ்டிபியில் 2.1%) திருத்தப்பட்ட மதிப்பீடுகளின்படி (ஜிஎஸ்டிபியின் 1.2%) வருவாய் பற்றாக்குறை ரூ.30,476 கோடியாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.2023-24 நிதிப் பற்றாக்குறை  GSDP-யில் 3.25% (ரூ 92,075 கோடி) இலக்கு. 2022-23 ஆம் ஆண்டில், திருத்தப்பட்ட மதிப்பீடுகளின்படி, நிதிப் பற்றாக்குறை GSDP-யில் 3% ஆக இருக்கும், இது பட்ஜெட் மதிப்பீட்டை விட (GSDP-யில் 3.63%) குறைவாக இருக்கும்.இருக்கும்

மகலிர் உரிமை தோகை : தகுதியுள்ள குடும்பத் தலைவிகளுக்கு வரும் நிதியாண்டில் மாதம் ரூ.1,000 வழங்கப்படும். இத்திட்டத்திற்கு 2023-24ல் ரூ.7,000 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

மெட்ரோ ரயில் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப பூங்காக்கள் : கோவை மற்றும் மதுரையில் மெட்ரோ ரயில் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படும். தமிழ்நாடு டெக் சிட்டி சென்னை, கோயம்புத்தூர் மற்றும் ஓசூரில் நிறுவப்படும். ஈரோடு, திருநெல்வேலி, செங்கல்பட்டு ஆகிய இடங்களில் தகவல் தொழில்நுட்ப பூங்காக்கள் அமைக்கப்படும்.2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் 33 ஜிகாவாட் மின்சார உற்பத்தி திறன் சேர்க்கப்படும், புதுப்பிக்கத்தக்கவைகளுக்கு அதிக முன்னுரிமை அளிக்கப்படும். புதுப்பிக்கத்தக்க பொருட்களுக்காக ஒரு சிறப்பு வாகனம் உருவாக்கப்படும். காற்றாலைகளுக்கான புதிய கொள்கை தயாரிக்கப்படும்.

முதலமைச்சரின் காலை உணவு திட்டம்  அனைத்து அரசு தொடக்கப்பள்ளிகளுக்கும் விரிவுபடுத்தப்படும்.

பதிவுக் கட்டணம் : வழிகாட்டி மதிப்பு ஜூன் 2017 வரை நிலவும் கட்டணங்களுக்குத் திருத்தப்படும், மேலும் பதிவுக் கட்டணம் 4%லிருந்து 2% ஆகக் குறைக்கப்படும்.துணைத் திட்டங்கள் குறித்த சட்டம்:  போதுமான நிதி ஒதுக்கீடு மற்றும் பட்டியல் சாதிகள் மற்றும் பழங்குடியினர் துணைத் திட்டங்களை திறம்பட செயல்படுத்துவதை உறுதிசெய்ய புதிய சட்டம் இயற்றப்படும்.பற்றாக்குறை மற்றும் நிதிப் பற்றாக்குறை ஆகிய இரண்டும் அந்தந்த பட்ஜெட் மதிப்பீடுகளை விட குறைவாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.ஆண்டிற்கான வருவாய் செலவினம்  ரூ 3,08,056 கோடியாக இருக்கும், இது 2022-23 ஆம் ஆண்டின் திருத்தப்பட்ட மதிப்பீட்டை விட 12% அதிகமாகும். சம்பளம், ஓய்வூதியம், வட்டி, மானியங்கள் மற்றும் மானியங்களுக்கான செலவுகள் இதில் அடங்கும். 2022-23ல், வருவாய் செலவினம் பட்ஜெட்டை விட 3% குறைவாக இருக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.2023-24க்கான மூலதனச் செலவு  ரூ. 44,366 கோடியாக இருக்கும், இது 2022-23 இன் திருத்தப்பட்ட மதிப்பீட்டை விட 16% அதிகமாகும். மூலதனச் செலவு என்பது சொத்துக்களை உருவாக்குவதற்கான செலவைக் குறிக்கிறது. 2022-23ல், திருத்தப்பட்ட மதிப்பீட்டின்படி, பட்ஜெட் மதிப்பீட்டை விட மூலதனச் செலவு 11% குறைவாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 2022-23ல் நீர் வழங்கல் மற்றும் சுகாதாரத்திற்கான மூலதனச் செலவு பட்ஜெட் மதிப்பீட்டை விட 43% குறைவாக இருக்கும் (ரூ 2,161 கோடி குறைவு). 2022-23ல் சாலைகள் மற்றும் பாலங்களுக்கான மூலதனச் செலவு பட்ஜெட் மதிப்பீட்டை விட 15% குறைவாக இருக்கும் (ரூ. 2,464 கோடி குறைவு).உறுதியான செலவு:  ஒரு மாநிலத்தின் உறுதியான செலவினத்தில் சம்பளம், ஓய்வூதியம் மற்றும் வட்டி செலுத்துவதற்கான செலவுகள் அடங்கும். 2023-24 ஆம் ஆண்டில், தமிழ்நாடு அதன் வருவாய் வரவுகளில் 64% ஆகும், உறுதியான செலவினங்களுக்காக ரூ.1,73,148 கோடியை செலவிடும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இதில் சம்பளம் (வருவாய் ரசீதில் 29%), ஓய்வூதியம் (15%) மற்றும் வட்டி (20%) ஆகியவை அடங்கும். 2022-23 ஆம் ஆண்டில், சராசரியாக, மாநிலங்கள் தங்கள் வருவாய் வரவுகளில் 54% உறுதியான செலவினங்களுக்காக ஒதுக்கியுள்ளன. 2023-24 இல், ஓய்வூதியத்திற்கான செலவு 2022-23 இன் திருத்தப்பட்ட மதிப்பீட்டை விட 29% அதிகரிக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், 2022-23ல், ஓய்வூதியத்திற்கான செலவு பட்ஜெட்டை விட 19% குறைவாக இருக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.முக்கிய துறைகளில் மாநிலங்களின் செலவினங்களின் ஒப்பீடு

கீழே உள்ள வரைபடங்கள், 2023-24 ஆம் ஆண்டில் ஆறு முக்கியத் துறைகளில் தமிழகத்தின் அனைத்துத் துறைகளுக்கான மொத்த செலவினங்களின் விகிதமாகச் செலவழித்ததை ஒப்பிடுகின்றன. ஒரு துறைக்கான சராசரியானது, 31 மாநிலங்கள் (தமிழ்நாடு உட்பட) 2022-23 ஆம் ஆண்டுக்கான பட்ஜெட் மதிப்பீட்டின்படி அந்தத் துறையின் சராசரி செலவைக் குறிக்கிறது.   [1]

2023-24ல் கல்விக்காக தமிழ்நாடு தனது செலவினத்தில் 14.1% ஒதுக்கியுள்ளது. இது 2022-23ல் (14.8%) மாநிலங்கள் கல்விக்கான சராசரி ஒதுக்கீட்டை விடக் குறைவு.தமிழ்நாடு தனது மொத்த செலவினத்தில் 5.3% சுகாதாரத்திற்காக ஒதுக்கியுள்ளது, இது மாநிலங்களின் சராசரி சுகாதார ஒதுக்கீட்டை விட (6.3%) குறைவாக உள்ளது.

தமிழ்நாடு தனது செலவினத்தில் 6.5% விவசாயத்திற்கு ஒதுக்கியுள்ளது. இது மாநிலங்கள் விவசாயத்திற்கு ஒதுக்கும் சராசரியை விட (5.8%) அதிகம்.

2023-24 ஆம் ஆண்டில் தமிழ்நாடு தனது பட்ஜெட்டில் நகர்ப்புற வளர்ச்சிக்கு 2.4% ஒதுக்கியுள்ளது. இது மாநிலங்களின் சராசரி ஒதுக்கீட்டை விட (3.5%) குறைவாகும்.தமிழ்நாடு காவல்துறைக்கான மொத்த செலவில் 2.9% ஒதுக்கியுள்ளது, இது மாநிலங்களின் காவல்துறைக்கான சராசரி செலவை விட (4.3%) குறைவாக உள்ளது.   தமிழ்நாடு தனது மொத்த செலவினத்தில் 5.4% சாலைகள் மற்றும் பாலங்களுக்கு ஒதுக்கியுள்ளது, இது மாநிலங்களின் சராசரி ஒதுக்கீட்டை விட (4.5%) அதிகம்.இருக்கும்.

கொள்கை சிறப்புக்கள்            தகுதியுள்ள குடும்பத் தலைவிகளுக்கு வரும் நிதியாண்டில் மாதம் ரூ.1,000 வழங்கப்படும். இத்திட்டத்திற்கு 2023-24ல் ரூ.7,000 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

கோயமுத்தூர் மற்றும் மதுரையில் மெட்ரோ ரயில் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படும். தமிழ்நாடு டெக் சிட்டி சென்னை, கோயம்புத்தூர் மற்றும் ஓசூரில் நிறுவப்படும். ஈரோடு, திருநெல்வேலி, செங்கல்பட்டு ஆகிய இடங்களில் தகவல் தொழில்நுட்ப பூங்காக்கள் அமைக்கப்படும்.                2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் 33 ஜிகாவாட் மின்சார உற்பத்தி திறன் சேர்க்கப்படும், புதுப்பிக்கத்தக்கவைகளுக்கு அதிக முன்னுரிமை அளிக்கப்படும். புதுப்பிக்கத்தக்க பொருட்களுக்காக ஒரு சிறப்பு வாகனம் உருவாக்கப்படும். காற்றாலைகளுக்கான புதிய கொள்கை தயாரிக்கப்படும்.முதலமைச்சரின் காலை உணவு திட்டம்  அனைத்து அரசு தொடக்கப்பள்ளிகளுக்கும் விரிவுபடுத்தப்படும்.

வழிகாட்டி மதிப்பு ஜூன் 2017 வரை நிலவும் கட்டணங்களுக்குத் திருத்தப்படும், மேலும் பதிவுக் கட்டணம் 4%லிருந்து 2% ஆகக் குறைக்கப்படும். போதுமான நிதி ஒதுக்கீடு மற்றும் பட்டியல் சாதிகள் மற்றும் பழங்குடியினர் துணைத் திட்டங்களை திறம்பட செயல்படுத்துவதை உறுதிசெய்ய புதிய சட்டம் இயற்றப்படும்.பற்றாக்குறை மற்றும் நிதிப் பற்றாக்குறை ஆகிய இரண்டும் அந்தந்த பட்ஜெட் மதிப்பீடுகளை விட குறைவாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.ஆண்டிற்கான வருவாய் செலவினம்  ரூ 3,08,056 கோடியாக இருக்கும், இது 2022-23 ஆம் ஆண்டின் திருத்தப்பட்ட மதிப்பீட்டை விட 12% அதிகமாகும். சம்பளம், ஓய்வூதியம், வட்டி, மானியங்கள் மற்றும் மானியங்களுக்கான செலவுகள் இதில் அடங்கும். 2022-23ல், வருவாய் செலவினம் பட்ஜெட்டை விட 3% குறைவாக இருக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.2023-24க்கான மூலதனச் செலவு  ரூ. 44,366 கோடியாக இருக்கும், இது 2022-23 இன் திருத்தப்பட்ட மதிப்பீட்டை விட 16% அதிகமாகும். மூலதனச் செலவு என்பது சொத்துக்களை உருவாக்குவதற்கான செலவைக் குறிக்கிறது. 2022-23ல், திருத்தப்பட்ட மதிப்பீட்டின்படி, பட்ஜெட் மதிப்பீட்டை விட மூலதனச் செலவு 11% குறைவாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 2022-23ல் நீர் வழங்கல் மற்றும் சுகாதாரத்திற்கான மூலதனச் செலவு பட்ஜெட் மதிப்பீட்டை விட 43% குறைவாக இருக்கும் (ரூ 2,161 கோடி குறைவு). 2022-23ல் சாலைகள் மற்றும் பாலங்களுக்கான மூலதனச் செலவு பட்ஜெட் மதிப்பீட்டை விட 15% குறைவாக இருக்கும் (ரூ. 2,464 கோடி குறைவு).உறுதியான செலவு:  ஒரு மாநிலத்தின் உறுதியான செலவினத்தில் சம்பளம், ஓய்வூதியம் மற்றும் வட்டி செலுத்துவதற்கான செலவுகள் அடங்கும். 2023-24 ஆம் ஆண்டில், தமிழ்நாடு அதன் வருவாய் வரவுகளில் 64% ஆகும், உறுதியான செலவினங்களுக்காக ரூ.1,73,148 கோடியை செலவிடும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதில் சம்பளம் (வருவாய் ரசீதில் 29%), ஓய்வூதியம் (15%) மற்றும் வட்டி (20%) ஆகியவை அடங்கும். 2022-23 ஆம் ஆண்டில், சராசரியாக, மாநிலங்கள் தங்கள் வருவாய் வரவுகளில் 54% உறுதியான செலவினங்களுக்காக ஒதுக்கியுள்ளன. 2023-24 இல், ஓய்வூதியத்திற்கான செலவு 2022-23 இன் திருத்தப்பட்ட மதிப்பீட்டை விட 29% அதிகரிக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், 2022-23ல், ஓய்வூதியத்திற்கான செலவு பட்ஜெட்டை விட 19% குறைவாக இருக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.முக்கிய துறைகளில் மாநிலங்களின் செலவினங்களின் ஒப்பீடு

கீழே உள்ள வரைபடங்கள், 2023-24 ஆம் ஆண்டில் ஆறு முக்கியத் துறைகளில் தமிழகத்தின் அனைத்துத் துறைகளுக்கான மொத்த செலவினங்களின் விகிதமாகச் செலவழித்ததை ஒப்பிடுகின்றன. ஒரு துறைக்கான சராசரியானது, 31 மாநிலங்கள் (தமிழ்நாடு உட்பட) 2022-23 ஆம் ஆண்டுக்கான பட்ஜெட் மதிப்பீட்டின்படி அந்தத் துறையின் சராசரி செலவைக் குறிக்கிறது.   [1]தமிழக அரசின் பட்ஜெட்.இன்றைய தமிழக அரசின் பட்ஜெட் ஏமாற்றமளிக்கிறது என்பதோடு அதிர்ச்சியளிக்கிறது. தமிழகத்தின் தொழில் முன்னேற்றத்தை புறந்தள்ளி, தொழில் துறையில் தமிழகத்தை பின்னுக்கு தள்ளும் பெரும் கேட்டை செய்திருக்கிறது.

கடன் வாங்குவது தவறல்ல, அனால் அந்த கடன்கள் சொத்துக்களை பெருக்க வேண்டும். ஓட்டுக்களை அல்ல. வருவாய் செலவினங்கள் அதிகரிக்க, வருவாய் பற்றாக்குறை அதிகரிக்க, வரிவருவாய் குறைந்து போக, நிதி பற்றாக்குறை அதிகரிக்க, எந்த ஒரு கட்டமைப்பு திட்டத்தையும் செயல்படுத்த முடியாத நிலையை இன்றைய தமிழக நிதி நிலை அறிக்கை உணர்த்துகிறது.  லாபம் இருந்தால் தான் செலவு செய்ய முடியும் என்பது பொதுவான பொருளாதாரம். ஆனால், தமிழக அரசோ முதலீடுகளை அதிகரித்து, தொழில் முன்னேற்றத்தை பெருக்குவதன் மூலம் வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கி, தனிமனித வருவாயை அதிகரித்து அதன் மூலம் நுகர்வை அதிகப்படுத்துவது தான் இயல்பான  சுழற்சி என்ற கோட்பாட்டை அறியாமல் கவர்ச்சி திட்டங்களை அறிவித்து மேலும், மேலும் கடனில் வீழ்வது அறியாமை, நிர்வாக சீர்கேடு. இதுவரை இல்லாத அளவு 2024-25 ல் மத்திய அரசு 11.11 லட்சம் கோடி மூலதன செலவுகளுக்கு ஒதுக்கியுள்ள நிலையில், தொழில் துறையில் நாங்கள் தான் முதல் மாநிலம் என்று மார்தட்டி கொள்ளும் தமிழக அரசு, கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு (47,681 Crores) 12.11 விழுக்காடு மட்டுமே அதிகரித்துள்ளது. ஆனால், குஜராத் அரசோ 29 விழுக்காடு (75,689 Crores) மூல தன செலவை அதிகரித்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும் இதுவரை இல்லாத அளவு, உத்தரபிரதேச அரசு மூலதன செலவுகளுக்காக 2024-25 ம் ஆண்டில் ரூபாய். 2,30,782 ரூபாய் ஒதுக்கியுள்ளது என்பதை கவனிக்க தவறி விட்டது தமிழக அரசு. மற்ற உற்பத்தி மாநிலங்கள் தங்களின் முதலீடுகளை அதிகரிக்க கட்டமைப்பை விரிவுபடுத்த வேகமாக செயல்படும் போது, தமிழக அரசு மெத்தனமாக இருப்பது கண்டிக்கத்தக்கது. மூலதன செலவுகளை அதிகரித்து, சொத்துக்களை பெருக்குவதன் மூலம் மட்டுமே மாநிலம் பொருளாதார பலத்தை அதிகரித்து கொள்ள முடியும் என்ற சாதாரண பாடம் கூட தெரியாது கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக பின்னுக்கு போய் கொண்டிருக்கிறது தமிழக அரசு.பல்வேறு புள்ளி விவரங்களை அள்ளித்தெளித்து புளகாங்கிதம் அடைந்து தமிழக முதல்வரை வாழ்த்தி கொண்டு அரசியல் லாபம் பார்ப்பது அல்ல நிர்வாகம். ஓட்டுக்காக கவர்ச்சி திட்டங்களை அறிவித்து, உற்பத்தி மாநிலங்களில் முதல் மாநிலமாக இருந்த தமிழகத்தை பின்னுக்கு தள்ளும் நிதிநிலை அறிக்கையே இன்றை தமிழக பட்ஜெட். நம்மை விட பின்தங்கிய மாநிலங்கள் மூலதன செலவுகளை அதிகரிப்பதன் மூலம் தொழில் வளர்ச்சியில் பெருகி கொண்டு போவது கூட தெரியாமல் 


தற்புகழ்ச்சியின் உச்சிக்கு தி மு க அரசு சென்று கொண்டிருப்பது தமிழக நலனுக்கு உகந்ததல்ல. சதா சர்வ காலமும் மத்திய அரசை குறை சொல்லிக்கொண்டு, முதலீடுகளை ஈர்ப்பதில் மற்ற மாநிலங்களுடன் கடும் போட்டியை முன் வைக்காமல், தற்பெருமை பாடிக்  கொண்டிருப்பதில் எந்த பயனும் இல்லை. இனியாவது தி ம க அரசு விழித்துக் கொண்டு செயல்பட வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயம். என எதிர்கட்சிகள் குரல் கொடுககிறது,வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கை தமிழக சட்டப்பேரவையில் இன்று (பிப். 20) தாக்கல் செய்யப்பட்டது. நிதிநிலை அறிக்கையை வேளாண் துறை அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வம் தாக்கல் செய்தார்.கடந்த ஆண்டில் ரூ. 38,904 கோடி ரூபாய்க்கு வேளாண் நிதிநிலை தாக்கல் செய்யப்பட்ட நிலையில் இந்த ஆண்டு, 42,281 கோடி ரூபாய்க்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இந்த வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கையில், குறிப்பிடத்தக்க திட்டமாக மண் வளத்தைக் காப்பதற்கான "மண்ணுயிர் காத்து மன்னுயிர் காப்போம்" என்ற புதிய திட்டம் 206 கோடி ரூபாயில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது.அது தவிர, 100 உழவர் அங்காடிகள் அமைப்பதற்கான அறிவிப்பு, எண்ணெய் வித்துகள், துவரம் பருப்பு பயிரிடும் பரப்பை அதிகரிப்பதற்கான திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.மேலும், சர்க்கரை ஆலைகளுக்கு கரும்பு அளித்த விவசாயிகளுக்கு மத்திய அரசு நிர்ணயித்த ஆதாய விலையைவிட கூடுதலாக ஒரு டன்னுக்கு 215 ரூபாய் வழங்கப்படும் என குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது.

டெல்டா மாவட்டங்களில் 2,235 கி.மீ. தூரத்திற்கு சி, டி பிரிவு கால்வாய்கள் தூர்வாரப்படும் என்றும் 5,338 கி.மீ. தூரத்திற்கு ஆறுகள், கால்வாய்கள் தூர்வாரப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

வேண்டும் வரம் தரும் ஸ்ரீ வெட்டுடையார் காளியம்மன் ஆலய பங்குனித் திருவிழா

"தானம் வேள்வி தவங் கல்வியாவும் தரணி மீதி விலைபெறச் செய்வேன்,    வான மூன்று மழைதரச் சொல்வேன்; மாறிலாத வளங்கள் கொடுப்பேன்; ஞான மோங்கி வளர்ந்திடச்செய்வேன்;    நான் விரும்பிய காளி தருவாள்".                                                - மஹாகவி பாரதியார்           சிவகங்கையிலிருந்து பத்துக் கி.மீ. தொலைவிலுள்ள கொல்லங்குடி கிராம பக்தரின் கனவில் அய்யனார் தோன்றி  ஈச்சமரகாட்டில் குடி கொண்டு இருப்பதாகவும் தன்னை வெளியே எடுத்து பூஜிக்குமாறு கூற. அவர் தோண்ட  வெட்டியதும் சிலை தென்படவே அந்த அய்யனார் சிலையை  எடுத்தனர் அது வெட்டி எடுத்த  அய்யனார் என“வெட்டுடைய அய்யனார்“  நாமம் கோவில் அமைத்து பூஜித்தனர். ஆங்கிலேய கிழக்கிந்திய ஆட்சியில் சிவகங்கை இரண்டாம் மன்னர் முத்துவடுகநாதத் தேவர் ஆங்கிலேயரை எதிர்க்க அவர்களால் காளையார் கோவிலில் இரண்டாம் மனைவி கௌரி நாச்சியாருடன்  கொல்லபட்டார். அவரது முதல் மனைவி வேலுநாச்சியார் தளபதி பிரதானிகளான மருது சகோதருடன் அறியாகுறச்சிக்கு தப்பி செல்வதனையறிந்த ஆங்கிலேயர்கள் வேலுநாச்சியாரைத் தேடினர்.   போகிற வழியில் ஆடு மேய்க்கும்  பெண்ணொருத்தியிடம் தகவல் தருமாறு கேட்க அவள்

முருகப்பெருமான் அன்னையிடம் ஞானவேல் பெற்ற தினமே தைப்பூசம் ..அதில் பாலபிஷேகம் சிறப்பு

  தைப்பூசமும், பாலபிஷேகமும். (இந்து அல்லாதவர்கள் உட்பட நம்மில் பலர் அறிய)     தை மாதம் தமிழர்களுக்கு புனிதமான மாதமாகும். முருகனுக்கு உகந்த நாள் தைப்பூச தினம்.  ஆண்டுதோறும்  பஞ்சாங்கப்படி பத்தாம்மாதம்.  பூசநட்சத்திரமும், பௌர்ணமி திதியும் கூடி வரும் நன்நாளில் முருகப்பெருமானுக்கு எடுக்கப்படும் விழா. நட்சத்திர வரிசையில் பூசம் எட்டாவது நட்சத்திரம்.விழா முழு நிலவு பூச நட்சத்திரத்திற்கு வரும் நேரம் நடத்தப்படுகிறது. தைப்பூசத் திருவிழாவில் முருகன் தேரில் பவனி வரும் காட்சி பழனியிலும், வடலூரிலும்,  இலங்கையிலும், மலேசியாவிலும் தைப்பூசம் சிறப்பு  மலேசியா பத்து மலை முருகன் கோவில் உலகத் தமிழர்களிடையே புகழ் பெற்ற ஆலயமாகும். இந்தியாவுக்கு வெளியே அமைந்துள்ள முருகன் ஆலயங்களில் மிக முக்கியமானதாகும். பத்து மலை கோலாலம்பூரிலிருந்து 13 கி.மீ. தொலைவிலுள்ள மலைக்கோவில் சுண்ணாம்புப் பாறைகளாலான மலை . வரிசையாக அமைந்த பத்து குகை  கோவில்களை இங்கு காணலாம். மலையை ஒட்டி சுங்கபத்து ஆறு ஓடுகிறது. பத்து கோவில் தைப்பூச விழா உலகப் புகழ் பெற்றது. சிங்கப்பூர் மற்றும் ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்தும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் மலேசியா பத்த

அரசு உத்தரவுகள் மற்றும் பொதுமக்களின் நன்மைக்கு எதிராகப் போராட்டம் நடத்தும் கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள்

நிலப் பட்டா பாஸ் புத்தகச் சட்டம் 1983 பட்டா என்பது அரசுக்கு வரிசெலுத்தும் ஆவணம் அது உரிமை ஆவணம் அல்ல. என்பது பல நபர்களுக்குப் புரிவதே இல்லை தொடர்பான தகவல்களும் தற்போது ஊழல் கிராம நிர்வாக அலுவலர்களின் தேவையற்ற போராட்டம் செய்வதால் இப்போது இவர்கள் ஊழல்வாதிகளாக அம்பலப்பட்டுள்ள நிலை அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுத்து இவர்கள் நடத்தும் போராட்டம் தடுக்கவேண்டும் என்பது தான் அனைவரின் விருப்பம். பட்டா வேண்டிய பொதுமக்கள் மாதக்கணக்கில் தாசில்தார் அலுவலகங்களுக்கு அலைந்து திரிகின்றனர். உட்பிரிவு செய்து தர வேண்டிய இனங்களில் 30 நாட்களிலும், உட்பிரிவு செய்ய தேவைப்படாத இனங்களில் 15 நாட்களிலும் பட்டா மாற்றம் செய்யப்பட வேண்டும் என தமிழக அரசு 8.7.2011 ம் தேதியிட்ட அரசாணை எண். 210, வருவாய் (நி. அ. 1(1))துறை - ல் கூறியுள்ளது. அதேபோல் UDR நத்தம் நிலவரித் திட்டம் பட்டாவில் ஏற்படும் தவறுகளை சரி செய்வதற்காக தமிழக அரசு 17.8.2004 ம் தேதியில் அரசாணை எண். 385, வருவாய் (பொது - 3) துறை என்ற அரசாணையை பிறப்பித்துள்ளது. பட்டா மாற்றம் : பட்டா மாறுதல்கள் வருவாய் நிலை ஆணை எண் 31 ன்படி மூன்று வகையாக செய்யப்படுகிறது. 1. நிலச் சொந்தக்

இணையவழியில் வைரலாகும் மணமகன் ஆரத்தி

திருமணப் பழக்கங்களில், அத்தைகள் ஆராத்தி எடுப்பார்கள். அல்லது  நாத்தானர்கள் அல்லது கொழுந்தியாள்கள் ஆராத்தி எடுப்பர் மார்க்கண்டேயன் பட்டி மக்களின் நாவில் வராமல் காலப்போக்கில் மருவிய மாக்கினாம்பட்டி அங்கு நடந்த ஒரு திருமண நிகழ்ச்சி அதில்  மாப்பிள்ளை அழைப்பு நிகழ்ச்சியில்  வரவேற்றுத் கேலி செய்து ஆராத்தியெடுத்த கொழுந்தியாள்கள் பாடிய ஆராத்தி பாட்டு ஒன்று 30 வருடம் முன் இப்படி நடந்ததுண்டு அது காலங்கடந்து தற்போது தாலாட்டு உள்பட பல பாடல்கள் காலத்தால் மறைந்தும் காலச்சுவட்டில்  கரைந்தும் போய் பட ஆட்கள் இல்லாத நிலையில் தற்போது ஒரு ஆரத்திப் பாடல்  வைரலாகிகி யது. தமிழகத்தில் ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் திருமணப் பழக்க வழக்கங்கள் ஜாதிய சமூக ரீதியாக வேறுபடும். அந்த வகையில், ஆராத்தி எடுக்கும் முறையும் சற்று வேறுபடுடன் தான்  இருக்கும்.அப்படி திருமணம் ஒன்றில் கொழுந்தியாள்கள் மூன்று பேர் இணைந்து மாப்பிள்ளைக்கு ஆராத்தி எடுத்துள்ளனர். அப்போது மாப்பிள்ளையைக் கேலியாக  நகைச்சுவை உணர்வு பொங்க பாடிய வரிகளை வைத்து அவர்கள் பாடிய பாடல் இணையதளத்தில் வைரலாகிறது.“மாடு மேய்த்த மச்சான்” என்று ஆரம்பித்த கேலியும் கிண்டலும்,

நில அளவை மற்றும் உட்பிரிவுக் கட்டணம் தமிழகத்தில் பலமடங்கு உயர்த்தி அரசாணை

​ ​ ​தமிழகத்தில் நில அளவை மற்றும் உட்பிரிவு பட்டா மாற்றக் கட்டணங்கள் பல மடங்கு உயர்வு. நிலம் புல எல்லை நிர்ணயிக்கும் தொகை ரூபாய் 50 லிருந்து ரூபாய் இரண்டாயிரம் ஆனது உட்பிரிவு செய்வதற்கு பத்து மடங்கு அதிகமாகிறது. நில அளவீட்டுக் கட்டணத்தை அரசு 40 மடங்கு வரை உயர்த்தியுள்ளது. நஞ்சை நிலத்தின் புல எல்லைகள் ஆத்துமால் நிர்ணயம் செய்வதற்கான கட்டணம் ரூபாய்.50 லிருந்து ரூபாய் இரண்டாயிரமாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. நிலத்தை உட்பிரிவு செய்வதற்கான கட்டணம் பத்து மடங்கு உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. ஊரடங்கு நேரத்தில் சத்தமில்லாமல் பல மடங்கு கட்டண உயர்வை அரசு அறிவித்துள்ளதால் பொதுமக்கள் கடும் அதிர்ச்சியாகியுள்ளனர். நிலஅளவைத்துறை சார்பில் நிலத்தை அளந்து உட்பிரிவு செய்வது, நில உரிமையாளர்களின் விண்ணப்பத்தின் பேரில் புல எல்லைகளை அத்துமால் செய்து நிர்ணயிப்பது, மேல்முறையீட்டின் பேரில் மறு அளவீடு செய்தல், புலப்பட நகல், மாவட்ட, வட்ட கிராம வரைபட நகல் வழங்குதல் உள்ளிட்ட பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. இதற்காக, மனுக் கொடுத்த 90 நாட்களுக்குள் நிலத்தை அளந்து உட்பிரிவு செய்ய வேண்டியது நில அளவைத் துறையின் கடமை. நில அளவில் சந்தேகம் இரு