முதன்மை உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்

மும்பையில் கொரானாவால் இறந்தவர்களைத் தகனம் செய்ய மாநகராட்சி வழிகாட்டி உத்தரவு

கோவிட் -19 கொரானா வைரஸ் பாதிப்பால் இறந்த சடலங்களை அகற்றுவது சம்பந்தமாக மகாராஷ்டிரா அரசு, தொற்றுநோய் நோய் சட்டம், 1897 இன் பிரிவு 2, 3 மற்றும் 4 இன் கீழ் வழங்கப்பட்ட கோவிட் -19 கொரானா வைரஸ் பாதிப்பால் இறந்த சடலங்களை அகற்றுவது சம்பந்தமாக மகாராஷ்டிரா அரசு, தொற்றுநோய் நோய் சட்டம், 1897 இன் பிரிவு 2, 3 மற்றும் 4 இன் கீழ் வழங்கப்பட்ட அதிகாரங்களைப் பயன்படுத்து வதில், 2020 / CR / 58 / ஆரோக்யா -5
எண் கொரோனாவின் கீழ் COVID-19 ஐ தடுப்பதற்கும் கட்டுப்படுத்து வதற்கும் விதிமுறைகள்
 தேதியிட்ட 13.3.2020. கிரேட்டர் ஆப் மும்பய் மாநகராட்சியின் ஆணையர் அல்லது  அதிகாரம் பெற்ற அதிகாரி  COVID-19 பரவலாவதைத் தடுக்கத் தேவையான நடவடிக்கைகள்
அந்தந்த அதிகார வரம்பிற்குள்,  நான் பிரவீன் பர்தேஷி, விதியின் கீழ் எனக்கு வழங்கப்பட்ட அதிகாரங்களைப் பயன்படுத்து வதில்  கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நடவடிக்கைகளை செயல்படுத்த அனுமதிக்கும் விதிமுறை 10 ன் படி 
நோய்களைப் பரப்புவதைத் தடுக்கவும், இதன்மூலம் பின்வரும் கட்டுப்பாடுகளைச் செயல்படுத்த நேரடியாக வழி நடத்துகிறது
மும்பை நகரில் உள்ள நடவடிக்கைகள். COVID-19 நோயாளிகளின் அனைத்து சடலங்களும் அருகிலுள்ள மயானத்தில்  தகனம் செய்யப்பட வேண்டும்  மதத்தைப் பொருட் படுத்தாமல். உடலைத் தொடாமல் சம்பந்தப்பட்ட சடங்குகள் இருக்க வேண்டும். எனது கவனத்திற்குக் கொண்டுவந்த சமூகத் தலைவருக்கு இது செய்யப் படுகிறது தற்போதுள்ள புதைகுழிகள் அதிக அடர்த்தியான இடத்தில் இருப்பதால் நோய் பரவ அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன
அருகிலுள்ள அடர்த்தியான சமூக மக்கள் வாழும் குடியிருப்புப் பகுதிகளைத் தாண்டுவது கூடாது. மேலும் செயல்முறை
உடலை பிளாஸ்டிக் பையில் அடைத்து, புதைப்பது ஆரம்ப சிதைவைத் தடுக்கிறது
எதிர்கால பரவலுக்காக வைரஸைத் தொடரும் ஆபத்து உள்ளது.எனவே, அனைத்து    COVID-19 காரணமாக இறந்த உடல் மூலம் சமூகத்தில் வைரஸ் பரவும் வாய்ப்புகளைத் தவிர்க்க தகனம் செய்யப்பட வேண்டும்.  அடக்கம் நேரம் அனைத்து செயலையும் உள்ளூர் தலைவர்களிடம்   ஆணையர்கள் தெரிவிக்க வேண்டும்.இறுதிச் சடங்கில் 5 பேருக்கு மேல் ஈடுபடக்கூடாது. மருத்துவமனை அதிகார சபை உள்ளூர் காவல் நிலையத்திற்குத் தெரிவிக்க வேண்டும், பின்னர் 
கல்லறை ஊழியர்கள் இந்த உடல்களை பாதுகாப்பு உபகரணங்களைப் பயன்படுத்தி தகனம் செய்ய வேண்டும்
இருப்பினும், இறந்த உடலை அடக்கம் செய்ய யாராவது வற்புறுத்தினால், மேற்கூறியதை உறுதிப்படுத்திய பின்னர் அவர் உடலுக்கு மேல் பாதுகாப்புடன் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவர்.  முகமூடிகள், கையுறைகள் போன்றவை மும்பை நகரத்தின் அதிகார வரம்பிலிருந்து மற்றும் பிற ஏற்பாடுகள் கோவிட்- 19 ன் இறந்த உடல்களை அகற்றுவதற் கான அனைத்து வழிகாட்டுதல் களும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளும்-வழிகாட்டு தல்களின் நகல் சம்பந்தப்பட்டவர் களுக்கு அவர்களால் வழங்கப் படும்  ABCD. உடன் ஏற்க அல்லது இணங்க மறுக்கும் நபருக்கு எதிராக அதிகாரம் பெற்ற அதிகாரி IPC (1860 இன் 48) இன் 188 வது பிரிவின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கலாம். என உத்தரவில் கண்டுள்ளது. அதிகாரங்களைப் பயன்படுத்து வதில், 2020 / CR / 58 / ஆரோக்யா -5
எண் கொரோனாவின் கீழ் COVID-19 ஐ தடுப்பதற்கும் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் விதிமுறைகள்
 தேதியிட்ட 13.3.2020. கிரேட்டர் ஆப் மும்பய் மாநகராட்சியின் ஆணையர் அல்லது  அதிகாரம் பெற்ற அதிகாரி
COVID-19 பரவலாவதைத் தடுக்கத் தேவையான நடவடிக்கைகள்
அந்தந்த அதிகார வரம்பிற்குள்,  நான் பிரவீன் பர்தேஷி, விதியின் கீழ் எனக்கு வழங்கப்பட்ட அதிகாரங்களைப் பயன்படுத்துவதில்
கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நடவடிக்கைகளை செயல்படுத்த அனுமதிக்கும் விதிமுறை 10 ன் படி 
நோய்களைப் பரப்புவதைத் தடுக்கவும், இதன்மூலம் பின்வரும் கட்டுப்பாடுகளைச் செயல்படுத்த நேரடியாக வழி நடத்துகிறது
மும்பை நகரில் உள்ள நடவடிக்கைகள். COVID-19 நோயாளிகளின் அனைத்து சடலங்களும் அருகிலுள்ள மயானத்தில்  தகனம் செய்யப்பட வேண்டும்
மதத்தைப் பொருட்படுத்தாமல். உடலைத் தொடாமல் சம்பந்தப்பட்ட சடங்குகள் இருக்க வேண்டும். எனது கவனத்திற்குக் கொண்டுவந்த சமூகத் தலைவருக்கு இது செய்யப்படுகிறது
தற்போதுள்ள புதைகுழிகள் அதிக அடர்த்தியான இடத்தில் இருப்பதால் நோய் பரவ அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன
அருகிலுள்ள அடர்த்தியான சமூக மக்கள் வாழும் குடியிருப்புப் பகுதிகளைத் தாண்டுவது கூடாது. மேலும் செயல்முறை
உடலை பிளாஸ்டிக் பையில் அடைத்து, புதைப்பது ஆரம்ப சிதைவைத் தடுக்கிறது
எதிர்கால பரவலுக்காக வைரஸைத் தொடரும் ஆபத்து உள்ளது.
எனவே, அனைத்து COVID-19 காரணமாக இறந்த உடல் மூலம்
சமூகத்தில் வைரஸ் பரவும் வாய்ப்புகளைத் தவிர்க்க தகனம் செய்யப்பட வேண்டும்.  அடக்கம் நேரம் அனைத்து செயலையும் உள்ளூர் தலைவர்களிடம்   ஆணையர்கள் தெரிவிக்க வேண்டும்.
இறுதிச் சடங்கில் 5 பேருக்கு மேல் ஈடுபடக்கூடாது. மருத்துவமனை அதிகார சபை உள்ளூர் காவல் நிலையத்திற்குத் தெரிவிக்க வேண்டும், பின்னர் 
கல்லறை ஊழியர்கள் இந்த உடல்களை பாதுகாப்பு உபகரணங்களைப் பயன்படுத்தி தகனம் செய்ய வேண்டும்
இருப்பினும், இறந்த உடலை அடக்கம் செய்ய யாராவது வற்புறுத்தினால், மேற்கூறியதை உறுதிப்படுத்திய பின்னர் அவர் உடலுக்கு மேல் பாதுகாப்புடன் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவர்.  முகமூடிகள், கையுறைகள் போன்றவை மும்பை நகரத்தின் அதிகார வரம்பிலிருந்து மற்றும் பிற ஏற்பாடுகள் 
கோவிட்- 19 இன் இறந்த உடல்களை அகற்றுவதற்கான அனைத்து வழிகாட்டுதல்களும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை களும்- வழிகாட்டுதல்களின் நகல் சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு அவர்களால் வழங்கப்படும்
ஏபிசி-டி உடன் இணங்க மறுக்கும் நபருக்கு எதிராக அதிகாரம் பெற்ற அதிகாரி IPC (1860 இன் 48) இன் 188 வது பிரிவின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கலாம். என உத்தரவில் கண்டுள்ளது.


கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

அரசு உத்தரவுகள் மற்றும் பொதுமக்களின் நன்மைக்கு எதிராகப் போராட்டம் நடத்தும் கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள்

நிலப் பட்டா பாஸ் புத்தகச் சட்டம் 1983 பட்டா என்பது அரசுக்கு வரிசெலுத்தும் ஆவணம் அது உரிமை ஆவணம் அல்ல. என்பது பல நபர்களுக்குப் புரிவதே இல்லை தொடர்பான தகவல்களும் தற்போது ஊழல் கிராம நிர்வாக அலுவலர்களின் தேவையற்ற போராட்டம் செய்வதால் இப்போது இவர்கள் ஊழல்வாதிகளாக அம்பலப்பட்டுள்ள நிலை அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுத்து இவர்கள் நடத்தும் போராட்டம் தடுக்கவேண்டும் என்பது தான் அனைவரின் விருப்பம். பட்டா வேண்டிய பொதுமக்கள் மாதக்கணக்கில் தாசில்தார் அலுவலகங்களுக்கு அலைந்து திரிகின்றனர். உட்பிரிவு செய்து தர வேண்டிய இனங்களில் 30 நாட்களிலும், உட்பிரிவு செய்ய தேவைப்படாத இனங்களில் 15 நாட்களிலும் பட்டா மாற்றம் செய்யப்பட வேண்டும் என தமிழக அரசு 8.7.2011 ம் தேதியிட்ட அரசாணை எண். 210, வருவாய் (நி. அ. 1(1))துறை - ல் கூறியுள்ளது. அதேபோல் UDR நத்தம் நிலவரித் திட்டம் பட்டாவில் ஏற்படும் தவறுகளை சரி செய்வதற்காக தமிழக அரசு 17.8.2004 ம் தேதியில் அரசாணை எண். 385, வருவாய் (பொது - 3) துறை என்ற அரசாணையை பிறப்பித்துள்ளது. பட்டா மாற்றம் : பட்டா மாறுதல்கள் வருவாய் நிலை ஆணை எண் 31 ன்படி மூன்று வகையாக செய்யப்படுகிறது. 1. நிலச் சொந்தக்

வேண்டும் வரம் தரும் ஸ்ரீ வெட்டுடையார் காளியம்மன் ஆலய பங்குனித் திருவிழா

"தானம் வேள்வி தவங் கல்வியாவும் தரணி மீதி விலைபெறச் செய்வேன்,    வான மூன்று மழைதரச் சொல்வேன்; மாறிலாத வளங்கள் கொடுப்பேன்; ஞான மோங்கி வளர்ந்திடச்செய்வேன்;    நான் விரும்பிய காளி தருவாள்".                                                - மஹாகவி பாரதியார்           சிவகங்கையிலிருந்து பத்துக் கி.மீ. தொலைவிலுள்ள கொல்லங்குடி கிராம பக்தரின் கனவில் அய்யனார் தோன்றி  ஈச்சமரகாட்டில் குடி கொண்டு இருப்பதாகவும் தன்னை வெளியே எடுத்து பூஜிக்குமாறு கூற. அவர் தோண்ட  வெட்டியதும் சிலை தென்படவே அந்த அய்யனார் சிலையை  எடுத்தனர் அது வெட்டி எடுத்த  அய்யனார் என“வெட்டுடைய அய்யனார்“  நாமம் கோவில் அமைத்து பூஜித்தனர். ஆங்கிலேய கிழக்கிந்திய ஆட்சியில் சிவகங்கை இரண்டாம் மன்னர் முத்துவடுகநாதத் தேவர் ஆங்கிலேயரை எதிர்க்க அவர்களால் காளையார் கோவிலில் இரண்டாம் மனைவி கௌரி நாச்சியாருடன்  கொல்லபட்டார். அவரது முதல் மனைவி வேலுநாச்சியார் தளபதி பிரதானிகளான மருது சகோதருடன் அறியாகுறச்சிக்கு தப்பி செல்வதனையறிந்த ஆங்கிலேயர்கள் வேலுநாச்சியாரைத் தேடினர்.   போகிற வழியில் ஆடு மேய்க்கும்  பெண்ணொருத்தியிடம் தகவல் தருமாறு கேட்க அவள்

இணையவழியில் வைரலாகும் மணமகன் ஆரத்தி

திருமணப் பழக்கங்களில், அத்தைகள் ஆராத்தி எடுப்பார்கள். அல்லது  நாத்தானர்கள் அல்லது கொழுந்தியாள்கள் ஆராத்தி எடுப்பர் மார்க்கண்டேயன் பட்டி மக்களின் நாவில் வராமல் காலப்போக்கில் மருவிய மாக்கினாம்பட்டி அங்கு நடந்த ஒரு திருமண நிகழ்ச்சி அதில்  மாப்பிள்ளை அழைப்பு நிகழ்ச்சியில்  வரவேற்றுத் கேலி செய்து ஆராத்தியெடுத்த கொழுந்தியாள்கள் பாடிய ஆராத்தி பாட்டு ஒன்று 30 வருடம் முன் இப்படி நடந்ததுண்டு அது காலங்கடந்து தற்போது தாலாட்டு உள்பட பல பாடல்கள் காலத்தால் மறைந்தும் காலச்சுவட்டில்  கரைந்தும் போய் பட ஆட்கள் இல்லாத நிலையில் தற்போது ஒரு ஆரத்திப் பாடல்  வைரலாகிகி யது. தமிழகத்தில் ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் திருமணப் பழக்க வழக்கங்கள் ஜாதிய சமூக ரீதியாக வேறுபடும். அந்த வகையில், ஆராத்தி எடுக்கும் முறையும் சற்று வேறுபடுடன் தான்  இருக்கும்.அப்படி திருமணம் ஒன்றில் கொழுந்தியாள்கள் மூன்று பேர் இணைந்து மாப்பிள்ளைக்கு ஆராத்தி எடுத்துள்ளனர். அப்போது மாப்பிள்ளையைக் கேலியாக  நகைச்சுவை உணர்வு பொங்க பாடிய வரிகளை வைத்து அவர்கள் பாடிய பாடல் இணையதளத்தில் வைரலாகிறது.“மாடு மேய்த்த மச்சான்” என்று ஆரம்பித்த கேலியும் கிண்டலும்,

நில அளவை மற்றும் உட்பிரிவுக் கட்டணம் தமிழகத்தில் பலமடங்கு உயர்த்தி அரசாணை

​ ​ ​தமிழகத்தில் நில அளவை மற்றும் உட்பிரிவு பட்டா மாற்றக் கட்டணங்கள் பல மடங்கு உயர்வு. நிலம் புல எல்லை நிர்ணயிக்கும் தொகை ரூபாய் 50 லிருந்து ரூபாய் இரண்டாயிரம் ஆனது உட்பிரிவு செய்வதற்கு பத்து மடங்கு அதிகமாகிறது. நில அளவீட்டுக் கட்டணத்தை அரசு 40 மடங்கு வரை உயர்த்தியுள்ளது. நஞ்சை நிலத்தின் புல எல்லைகள் ஆத்துமால் நிர்ணயம் செய்வதற்கான கட்டணம் ரூபாய்.50 லிருந்து ரூபாய் இரண்டாயிரமாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. நிலத்தை உட்பிரிவு செய்வதற்கான கட்டணம் பத்து மடங்கு உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. ஊரடங்கு நேரத்தில் சத்தமில்லாமல் பல மடங்கு கட்டண உயர்வை அரசு அறிவித்துள்ளதால் பொதுமக்கள் கடும் அதிர்ச்சியாகியுள்ளனர். நிலஅளவைத்துறை சார்பில் நிலத்தை அளந்து உட்பிரிவு செய்வது, நில உரிமையாளர்களின் விண்ணப்பத்தின் பேரில் புல எல்லைகளை அத்துமால் செய்து நிர்ணயிப்பது, மேல்முறையீட்டின் பேரில் மறு அளவீடு செய்தல், புலப்பட நகல், மாவட்ட, வட்ட கிராம வரைபட நகல் வழங்குதல் உள்ளிட்ட பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. இதற்காக, மனுக் கொடுத்த 90 நாட்களுக்குள் நிலத்தை அளந்து உட்பிரிவு செய்ய வேண்டியது நில அளவைத் துறையின் கடமை. நில அளவில் சந்தேகம் இரு

தமிழ் நாடு நில உச்சவரம்பு திருத்தச் சட்டம் அமலாக்கம்

தமிழ்நாடு நில சீர்திருத்தங்கள் (நில உச்சவரம்பு நிர்ணயம்) சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது. தமிழ்நாடு நில சீர்திருத்த சட்டம் 1961–ன் படி ஒரு நபர் அல்லது குடும்பம் குறிப்பிட்ட ஏக்கருக்கு மேல் நிலங்கள் வைத்துக்கொள்ளக் கூடாது. அதே போல் கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் மருத்துவமணைகள் நடத்தும் அறக்கட்டளையும் எவ்வித நிலங்களையும் கிரயம் செய்து வைத்துக்கொள்ளக் கூடாது. எனினும் அறக்கட்டளைகள் அரசிடம் முறையான அனுமதி பெற்று நிலங்களைக் கிரயம் செய்யலாம். அவ்வாறு தகுதிக்கு மேற்பட்ட நிலங்களை வைத்திருக்கும் நபர் அல்லது குடும்பத்தினரிடம் இருந்து நிலத்தை மீட்டெடுத்து உபரி நிலங்களாக அறிவிக்கும் பணி 01 பிப்ரவரி 2015 வரை நடந்தது நில உச்சவரம்புச் சட்டத் திருத்தப்படி இப்போது 120 ஏக்கர் புஞ்சை நிலம் மற்றும் 60 ஏக்கர் நஞ்சை நிலம் சொந்தமாக அனுமதியின்றி நில உச்சவரம்பு விஸ்தரிப்பு வரம்பை விரிவுபடுத்தலாம். நிலம் கிடைப்பதில் இன்னொரு தடையும் தளர்த்தப்பட்டது.நில உச்சவரம்புச் சட்டத் திருத்தம் நிலம் கிடைப்பதில் இன்னொரு தடையும் தளர்த்தப்பட்டது.