முதன்மை உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்

மின்சாரக் கட்டணம் மாதம் ஒரு முறை கணக்கீடு என்னவாயிற்று விக்ரமராஜா வினா

தமிழ் நாட்டில் மின்சாரக் கட்டணம் மாதம் ஒரு முறை கணக்கிட்டு வசூலிக்கபடும் என்ற அறிவிப்பு என்னவாயிற்று


என ஆளும் திமுக வை எதிர்த்து முதல் முறையாகக் கேட்டுள்ளார் வணிகர்சங்கதலைவர் விக்கரமராஜா இவரது மகன் சட்டமன்ற உறுப்பினரும் கூட ,   மின்சாரக் கட்டணம் என்பது 2 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை வீடுதோறும் கணக்கெடுப்பு நடத்தி, கட்டண நிர்ணயம் செய்யப்படுகிறது. இந்த வகையில், மக்கள் அந்த 100 ,யூனிட் இலவசமாக வருவது தடுக்கும் வகையான  2 மாதங்களிலும் சேர்த்து ஒரு வீட்டில் 100 யூனிட் மின்சாரம் மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தால், அந்த 100 யூனிட்டுகளுக்கான மின் கட்டணம் முழுவதும் இலவசம். ஆனால், 100 யூனிட்டுகளுக்கு மேலாக மின் செலவு இருந்தால், 101-வது யூனிட்டில் ஆரம்பித்து 200 யூனிட்டுகள் வரையிலாக உள்ள ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கும் 1 ரூபாய் 50 காசு வசூலிக்கப்பட்டது.

உதாரணமாக, ஒரு வீட்டில் 150 யூனிட் மின்சாரம் பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தால், முதல் 100 யூனிட் மின்சாரத்துக்குக் கட்டணம் கிடையாது. 101-வது யூனிட்டிலிருந்து 150-வது யூனிட் வரையிலான 50 யூனிட்டுகளுக்கு மட்டும் கட்டணம் உண்டு. அதாவது ஒரு யூனிட்டுக்கு 1 ரூபாய் 50 காசு என்ற வகையில், 50 யூனிட்டுக்குமாக மொத்தம் 75 ரூபாய். இதனுடன் நிரந்தரக் கட்டணம் 20 ரூபாயைச் சேர்த்து மொத்தமாக 95 ரூபாயை அம்மாதத்துக்கான மின் கட்டணமாகச் செலுத்த வேண்டும்.அடுத்ததாக, இந்தக் கட்டண விதிமுறைகளிலேயே இன்னும் பல பிரிவுகள் இருக்கின்றன. அதாவது, முதல் 100 யூனிட் (0-100) மின்சாரம் இலவசம். 100 யூனிட்டுகளுக்கு மேல் 200 யூனிட்டுகளுக்குள்ளாகப் பயன்படுத்துபவர்களுக்கு யூனிட் ஒன்றுக்கு 1 ரூபாய் 50 காசு கட்டணம் என்பதையும் ஏற்கெனவே பார்த்தோம். இதற்குமேலாக மின்சாரம் பயன்படுத்தும் வாடிக்கையாளர்களுக்கும் உள்ள தனித்தனியான கட்டண விதிமுறைகளாக (2016-ஆம் ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இந்தக் கட்டணங்கள் மீண்டும் 2017-ஆம் ஆண்டில் திருத்தியமைக்கப்பட்டன. அந்த வகையில், திருத்தியமைக்கப்பட்ட கட்டணங்களைக் காண்போம்)


200 யூனிட்டிலிருந்து 500 யூனிட்டுகளுக்கு உள்ளாகப் பயன்படுத்துபவர்களுக்கு கட்டண விதிமுறைகள் மாறுகின்றன. அதாவது, இவர்களுக்கு முதல் 100 யூனிட் மின்சாரம் இலவசம். 101-வது யூனிட்டிலிருந்து 200-வது யூனிட் வரையிலாக ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கும் 2 ரூபாய் கட்டணம். அடுத்து, 201-வது யூனிட்டிலிருந்து 500 யூனிட் வரையிலான ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கும் 3 ரூபாய் கட்டணம். இந்த மொத்தக் கட்டணத்தோடு நிரந்தரக் கட்டணம் 30 ரூபாயும் சேர்த்து வசூலிக்கப்படும்.அடுத்ததாக, 500 யூனிட்டுகளுக்கும் மேலாகப் பயன்படுத்தும் பயனாளர்களுக்கு, முற்றிலும் வேறான கட்டண நிர்ணயம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது, இவர்களுக்கும் முதல் 100 யூனிட் வரை இலவசம். 101-வது யூனிட்டிலிருந்து 200 யூனிட் வரையிலாக ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கும் 3 ரூபாய் 50 காசு கட்டணம். 201-வது யூனிட்டிலிருந்து 500-வது யூனிட் வரையிலாக ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கும் 4 ரூபாய் 60 காசு கட்டணம். 500 யூனிட்டுகளுக்கு மேலாக ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கும் 6 ரூபாய் 60 காசுகள் வசூலிக்கப்படுகின்றன. மேலும் இந்த மொத்தக் கட்டணத்தோடு நிரந்தரக் கட்டணத் தொகையாக 50 ரூபாயும் சேர்த்து வசூலிக்கப்படுகிறது.சாதாரணமாக, வீடுகளில் வசூலிக்கப்படும் மின் கட்டண நடைமுறை இதுதான். இது தவிர உள்ளாட்சி அமைப்புகள், வணிக நிறுவனங்கள், கைத்தறி தொழில், ஆன்மிக தலங்கள் என ஒவ்வொரு பிரிவுக்கும் தனித்தனியே கட்டண விதிமுறைகள் பின்பற்றப்பட்டுவருகின்றன. இனி, இப்போதைய பிரச்னைக்கு வருவோம். ஒரு வீட்டில்  இரண்டு  மாதங்களிலும் பயன்படுத்தப்பட்ட மொத்த மின் பயன்பாட்டு அளவு 620 யூனிட் என்று வைத்துக்கொள்வோம். மின் கட்டண விதிமுறைகளின்படி, இந்த 620 யூனிட்களுக்கு மொத்தம் 1,652 ரூபாய் கட்டணமாக வசூலிக்கப்பட வேண்டும். ஆனால், இது முறையானது அல்ல. எனவே, இப்போது இரண்டு  மாதங்களுக்கும் சேர்த்து கணக்கிடப்பட்டுள்ள மொத்த மின் அளவினை இரண்டால் வகுத்தால், பயன்படுத்திய மின் அளவு கிடைத்துவிடும். அந்த வகையில், மேற்கண்ட 620 யூனிட்டை இரண்டால் வகுத்தால், ஒரு மாதம் பயன்படுத்திய மின் அளவு என்பது 310 யூனிட்டுகள். அதேபோல், மற்றொரு மாத மின் அளவு 310 யூனிட்டுகள் என்பதாகிவிடுகிறது.இப்போது, ஒரு மாத 310 யூனிட் மின்சாரத்தில் முதல் 100 யூனிட் மின்சாரம் இலவசமாகி விடுகிறது. அடுத்ததாக 101-லிருந்து 200 வரையிலான யூனிட்டுகளில் ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கும் 2 ரூபாய் வீதம் கணக்கிட்டால் மொத்தம் 200 ரூபாய். அடுத்து, 201-வது யூனிட்டிலிருந்து 310-வது யூனிட் வரையிலாக ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கும் 3 ரூபாய் வீதம் கணக்கிட்டால் மொத்தம் 330 ரூபாய். ஆக மொத்தம் 530 ரூபாய். இதனோடு நிரந்தரக் கட்டணம் ரூபாய் 30-ஐ சேர்த்தால் மொத்தம் 560 ரூபாய் தான். 

இதேபோல், மற்றொரு  மாத மின்சார அளவான 310 யூனிட்டுக்கும் 560 ரூபாய் கட்டணமாக செலுத்த வேண்டியுள்ளது. ஆக மேற்கண்ட இரண்டு  மாதங்களுக்கும் சேர்த்து மொத்தமாக செலுத்தவேண்டிய தொகை என்பது 560 + 560= 1,120 ரூபாய். அவ்வளவு தான். (தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் வெளியிட்டுள்ள மின் கட்டண அட்டவணையைப் பார்க்கவும்) இதை தான் தற்போது வணிகர்கள் சங்கம் சார்ந்த விக்ரமராஜா வினாவாக ஏழுப்பியுள்ளார் மாதா மாதம் மின்சாரக் கட்டணம் கணக்கெடுப்பு செய்தால் மக்கள் பாதிப்புகள் குறையும் தற்போது வினா ஏழுந்துள்ள நிலையில் மாநில மின்துறை அமைச்சர் பதில் இதுவரை பதிவாகவில்லை. .

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

அரசு உத்தரவுகள் மற்றும் பொதுமக்களின் நன்மைக்கு எதிராகப் போராட்டம் நடத்தும் கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள்

நிலப் பட்டா பாஸ் புத்தகச் சட்டம் 1983 பட்டா என்பது அரசுக்கு வரிசெலுத்தும் ஆவணம் அது உரிமை ஆவணம் அல்ல. என்பது பல நபர்களுக்குப் புரிவதே இல்லை தொடர்பான தகவல்களும் தற்போது ஊழல் கிராம நிர்வாக அலுவலர்களின் தேவையற்ற போராட்டம் செய்வதால் இப்போது இவர்கள் ஊழல்வாதிகளாக அம்பலப்பட்டுள்ள நிலை அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுத்து இவர்கள் நடத்தும் போராட்டம் தடுக்கவேண்டும் என்பது தான் அனைவரின் விருப்பம். பட்டா வேண்டிய பொதுமக்கள் மாதக்கணக்கில் தாசில்தார் அலுவலகங்களுக்கு அலைந்து திரிகின்றனர். உட்பிரிவு செய்து தர வேண்டிய இனங்களில் 30 நாட்களிலும், உட்பிரிவு செய்ய தேவைப்படாத இனங்களில் 15 நாட்களிலும் பட்டா மாற்றம் செய்யப்பட வேண்டும் என தமிழக அரசு 8.7.2011 ம் தேதியிட்ட அரசாணை எண். 210, வருவாய் (நி. அ. 1(1))துறை - ல் கூறியுள்ளது. அதேபோல் UDR நத்தம் நிலவரித் திட்டம் பட்டாவில் ஏற்படும் தவறுகளை சரி செய்வதற்காக தமிழக அரசு 17.8.2004 ம் தேதியில் அரசாணை எண். 385, வருவாய் (பொது - 3) துறை என்ற அரசாணையை பிறப்பித்துள்ளது. பட்டா மாற்றம் : பட்டா மாறுதல்கள் வருவாய் நிலை ஆணை எண் 31 ன்படி மூன்று வகையாக செய்யப்படுகிறது. 1. நிலச் சொந்தக்

நில அளவை மற்றும் உட்பிரிவுக் கட்டணம் தமிழகத்தில் பலமடங்கு உயர்த்தி அரசாணை

​ ​ ​தமிழகத்தில் நில அளவை மற்றும் உட்பிரிவு பட்டா மாற்றக் கட்டணங்கள் பல மடங்கு உயர்வு. நிலம் புல எல்லை நிர்ணயிக்கும் தொகை ரூபாய் 50 லிருந்து ரூபாய் இரண்டாயிரம் ஆனது உட்பிரிவு செய்வதற்கு பத்து மடங்கு அதிகமாகிறது. நில அளவீட்டுக் கட்டணத்தை அரசு 40 மடங்கு வரை உயர்த்தியுள்ளது. நஞ்சை நிலத்தின் புல எல்லைகள் ஆத்துமால் நிர்ணயம் செய்வதற்கான கட்டணம் ரூபாய்.50 லிருந்து ரூபாய் இரண்டாயிரமாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. நிலத்தை உட்பிரிவு செய்வதற்கான கட்டணம் பத்து மடங்கு உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. ஊரடங்கு நேரத்தில் சத்தமில்லாமல் பல மடங்கு கட்டண உயர்வை அரசு அறிவித்துள்ளதால் பொதுமக்கள் கடும் அதிர்ச்சியாகியுள்ளனர். நிலஅளவைத்துறை சார்பில் நிலத்தை அளந்து உட்பிரிவு செய்வது, நில உரிமையாளர்களின் விண்ணப்பத்தின் பேரில் புல எல்லைகளை அத்துமால் செய்து நிர்ணயிப்பது, மேல்முறையீட்டின் பேரில் மறு அளவீடு செய்தல், புலப்பட நகல், மாவட்ட, வட்ட கிராம வரைபட நகல் வழங்குதல் உள்ளிட்ட பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. இதற்காக, மனுக் கொடுத்த 90 நாட்களுக்குள் நிலத்தை அளந்து உட்பிரிவு செய்ய வேண்டியது நில அளவைத் துறையின் கடமை. நில அளவில் சந்தேகம் இரு

இந்தியா 2047-க்கான லட்சியம் பற்றி நிபுணர்கள் ஆலோசனை

விடுதலையின் அம்ருத் மகோத்சவம் குறித்த இணைய கருத்தரங்கு: இந்தியா 2047-க்கான லட்சியம் பற்றி நிபுணர்கள் ஆலோசனை நாடு தனது 75-வது சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடுவதற்கு தயாராகி வரும் வேளையில் எதிர்வரும் பாதை குறித்த செயல் திட்டம் நமக்கு இருப்பது அவசியம். கிருஷ்ணகிரியை சேர்ந்த தொண்டு நிறுவனமான ஸ்வார்ட் உடன் இணைந்து கள விளம்பர அலுவலகம் நடத்திய இணைய கருத்தரங்கில் கலந்து கொண்டவர்கள் அடுத்த 25 வருடங்களில் இந்தியாவுக்கான தங்களது லட்சியம் மற்றும் கனவுகள் குறித்து பகிர்ந்த நிலையில், எதிர்காலத்திற்கான பாதையை வகுப்பதற்கான தளமாக இந்நிகழ்ச்சி அமைந்தது. "லட்சியம் 2047: அடுத்த 25 வருடங்களில் இந்தியா" எனும் தலைப்பிலான இந்த இணைய கருத்தரங்கில், பல்வேறு துறைகளை சேர்ந்த நிபுணர்கள் எதிர்கால இந்தியா குறித்து விவாதித்தனர். நிகழ்ச்சிக்கு தலைமை ஏற்ற, சென்னை கள விளம்பர அலுவலகத்தின் இயக்குநர் திரு ஜே காமராஜ், அரசின் நிலையான பொருளாதார வளர்ச்சியின் காரணமாக பல லட்சக்கணக்கானோர் ஏழ்மையிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினார். மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தினாலும் மக்களின் பங்களிப்பினால் ம

தமிழ் நாடு நில உச்சவரம்பு திருத்தச் சட்டம் அமலாக்கம்

தமிழ்நாடு நில சீர்திருத்தங்கள் (நில உச்சவரம்பு நிர்ணயம்) சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது. தமிழ்நாடு நில சீர்திருத்த சட்டம் 1961–ன் படி ஒரு நபர் அல்லது குடும்பம் குறிப்பிட்ட ஏக்கருக்கு மேல் நிலங்கள் வைத்துக்கொள்ளக் கூடாது. அதே போல் கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் மருத்துவமணைகள் நடத்தும் அறக்கட்டளையும் எவ்வித நிலங்களையும் கிரயம் செய்து வைத்துக்கொள்ளக் கூடாது. எனினும் அறக்கட்டளைகள் அரசிடம் முறையான அனுமதி பெற்று நிலங்களைக் கிரயம் செய்யலாம். அவ்வாறு தகுதிக்கு மேற்பட்ட நிலங்களை வைத்திருக்கும் நபர் அல்லது குடும்பத்தினரிடம் இருந்து நிலத்தை மீட்டெடுத்து உபரி நிலங்களாக அறிவிக்கும் பணி 01 பிப்ரவரி 2015 வரை நடந்தது நில உச்சவரம்புச் சட்டத் திருத்தப்படி இப்போது 120 ஏக்கர் புஞ்சை நிலம் மற்றும் 60 ஏக்கர் நஞ்சை நிலம் சொந்தமாக அனுமதியின்றி நில உச்சவரம்பு விஸ்தரிப்பு வரம்பை விரிவுபடுத்தலாம். நிலம் கிடைப்பதில் இன்னொரு தடையும் தளர்த்தப்பட்டது.நில உச்சவரம்புச் சட்டத் திருத்தம் நிலம் கிடைப்பதில் இன்னொரு தடையும் தளர்த்தப்பட்டது.

வேண்டும் வரம் தரும் ஸ்ரீ வெட்டுடையார் காளியம்மன் ஆலய பங்குனித் திருவிழா

"தானம் வேள்வி தவங் கல்வியாவும் தரணி மீதி விலைபெறச் செய்வேன்,    வான மூன்று மழைதரச் சொல்வேன்; மாறிலாத வளங்கள் கொடுப்பேன்; ஞான மோங்கி வளர்ந்திடச்செய்வேன்;    நான் விரும்பிய காளி தருவாள்".                                                - மஹாகவி பாரதியார்           சிவகங்கையிலிருந்து பத்துக் கி.மீ. தொலைவிலுள்ள கொல்லங்குடி கிராம பக்தரின் கனவில் அய்யனார் தோன்றி  ஈச்சமரகாட்டில் குடி கொண்டு இருப்பதாகவும் தன்னை வெளியே எடுத்து பூஜிக்குமாறு கூற. அவர் தோண்ட  வெட்டியதும் சிலை தென்படவே அந்த அய்யனார் சிலையை  எடுத்தனர் அது வெட்டி எடுத்த  அய்யனார் என“வெட்டுடைய அய்யனார்“  நாமம் கோவில் அமைத்து பூஜித்தனர். ஆங்கிலேய கிழக்கிந்திய ஆட்சியில் சிவகங்கை இரண்டாம் மன்னர் முத்துவடுகநாதத் தேவர் ஆங்கிலேயரை எதிர்க்க அவர்களால் காளையார் கோவிலில் இரண்டாம் மனைவி கௌரி நாச்சியாருடன்  கொல்லபட்டார். அவரது முதல் மனைவி வேலுநாச்சியார் தளபதி பிரதானிகளான மருது சகோதருடன் அறியாகுறச்சிக்கு தப்பி செல்வதனையறிந்த ஆங்கிலேயர்கள் வேலுநாச்சியாரைத் தேடினர்.   போகிற வழியில் ஆடு மேய்க்கும்  பெண்ணொருத்தியிடம் தகவல் தருமாறு கேட்க அவள்